Pouhý rok poté, co společnost Hino Trucks oznámila svůj záměr vyvinout nákladní vůz na vodík, představila na výstavě ACT Expo 2021 v Kalifornii, která je považována za kolébku vodíkových technologií, svůj prototyp  XL8 třídy 8. Ekonomiky různých zemí spatřují v tomto zdroji energie vhodnou alternativu k fosilním palivům.

„Od vyhlášení našeho ‚Projektu Z‘ vloni v říjnu jsme zaznamenali velký zájem zákazníků, a nyní jim tak můžeme ukázat něco hmotného v podobě našeho prototypu FCEV,“ říká Bob Petz, senior viceprezident Hino Trucks. 

Místo prezentace vozidla nebylo vybráno náhodou. Kalifornie je v rámci Spojených států jedním z leaderů využívání vodíku. „Těšíme se na ověření schopností, spolehlivosti a hospodárnosti našeho elektrického pohonu s vodíkovými palivovými články na platformě XL Series,“ dodává Glenn Ellis, senior viceprezident pro zákaznické zkušenosti.

Jak zefektivnit produkci vodíku

Vodík je obecně označován za technologii budoucnosti a jeho potenciálu si všimly kromě velkých firem i vlády nebo vzdělávací a vědecké instituce. Například japonská organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) a Asociace pro výzkum chemických procesů umělé fotosyntézy (ARPChem) začala spolupracovat s Tokijskou univerzitou, společnostmi Fujifilm, Toto, Mitsubishi Chemical, Shinshu University a Meiji University na zavádění systémů umělé fotosyntézy. 

Čtěte také: Náklaďák na vodík pokořil závod do vrchu Pikes Peak

Poprvé byl představen reakční systém s fotokatalytickým panelem, který spojuje panelový reaktor pro rozklad vody fotokatalyzátorem a modul pro separaci vodíku a kyslíku. Vědci uvedli, že produkce vodíku je aktuálně neefektivní a energeticky nevýhodná, ale že jejich zjištění dokazují, že velkokapacitní fotokatalytický systém štěpení, shromažďování a separace vody je možný.

S vodíkem počítá i Toyota

Společnost Novatek, druhý největší producent zemního plynu v Rusku, podepsala s Japonskou bankou pro mezinárodní spolupráci (JBIC) strategickou dohodu pro oblast nízkouhlíkových projektů. Strany plánují spolupracovat na projektech obnovitelných zdrojů, výroby vodíku a čpavku, na technologiích zachycování, využívání a ukládání uhlíku. 

Jedním z průkopníků elektromobilů na vodíkové palivové články je Toyota Mirai druhé generace. Toyota v současnosti vyvíjí také nákladní vozy na vodík a dokonce vodíková plavidla. Finanční prostředky vložila například do start-upu Energy Observer, což je vodíkem poháněná loď. Vodík si vyrábí přímo na palubě z mořské vody. Využívá k tomu vítr, slunce a vodu. 

Foto: Hino Motors