Co se děje s autem, když doslouží? Lze ho šetrně zrecyklovat a suroviny ideálně znovu využít? Pokud je správně navržené, vyrobené a smontované, tak ano.

„Toyota navrhuje a vyrábí své vozy tak, aby bylo snadné je opět rozebrat. Zohledněním tohoto požadavku do samotné konstrukce zjednodušujeme možnost opětovného rozebrání vozidel a zvyšujeme efektivitu recyklace,“ říká Masahiro Egawa z odboru Environmentálních záležitosti a technického managementu Toyota.

Nejde přitom o žádnou novinku. „Počínaje modelem Toyota Raum (model pro domácí japonský trh) z roku 2003 uplatňujeme konstrukci, která optimalizuje rozebírání a třídění k usnadnění recyklace surovin, například mědi a vzácných kovů, z vyřazených vozidel,“ dodává.

Co přesně to znamená?
Celý výrobní postup, v Toyotě označovaný jako genba, klade důraz na usnadnění práce těm, kteří nastupují v dalších fázích procesu. Tato zásada přitom platí i po uplynutí desítek let po vyřazení vozidla z provozu. Jedním z nejzásadnějších momentů podle Masahiro Egawy je krok, kdy se elektrický kabelový svazek prostupující celým interiérem vozu vytáhne ven „stejně hladce jako při oddělování kostry od grilované ryby“.

Vývody vodičů jsou totiž navrženy tak, aby je při tahání za svazek bylo možno snadno oddělit, podobně jako víčko od konzervy. Na kabelovém svazku je dále místo, za které lze zatáhnout a kabelový svazek vyjmout ven, aniž by se roztrhl. Toto místo je označeno žluto-zelenou páskou, aby šlo snadno rozeznat i při práci se silným strojem. 

Co bude, až doslouží? Některá auta lze z 99 procent zrecyklovat | Toyota Life

Toyota do svých výrobních závodů dokonce nechala dovézt těžká zařízení používaná specialisty na demontáž, aby konstruktéři mohli prozkoumat, pochopit proces montáže a najít snadnější způsob demontáže. Zjištěné výsledky pak zahrnuli do konstrukce vozidel. Výsledkem je nejen snadnější recyklace, ale i snazší sestavování při výrobě, a dokonce i snazší opravy nebo výměny dílů v servisu. Usnadňuje to práci mnoha lidem. Vzhledem k tomu, že počty elektrifikovaných aut budou postupně růst, Toyota už nyní vymýšlí, jak bude probíhat demontáž těchto vozů, jejichž baterie váží přes 500 kilogramů.

Jak to probíhá?
Jsou-li tedy vozidla navržena tak, aby usnadnila opětovné získávání surovin, jak se po skončení životnosti vlastně recyklují? Z těch vozů, které dorazí do specializovaných demontážních firem, se nejprve vypustí odpadní oleje a ostatní kapaliny. Následně se demontují nárazníky, dveře, motory a další součásti vhodné jako použité náhradní díly. Zbytky se stlačí pomocí lisu a převezou do recyklační firmy. 

Celosvětově jedinou recyklační společností, kterou částečně provozuje přímo automobilka, je firma Toyota Metal, kde se každý den získává 400 tun surovin až z 1000 automobilů. Každý vůz se tu slisuje do kostky o hmotnosti zhruba 600 kilogramů. Poté se speciálním jeřábem uchopí několik takových bloků současně a přesunou se do drticího zařízení k rozmělnění na menší kusy. 

Ty po dopravnících putují do budovy, kde se separuje ocelový odpad od neželezných kovů, jako je hliník a měď. Zde je obsaženo dokonce i malé množství zlata a stříbra. Takto získaná ocel se dodává ocelárnám, kde se může opět proměnit v karoserie, tedy vozy vyrobené z vysloužilých vozů. 

Zbyde směs označovaná jako „zbytky z drtiče“, obsahující například plasty, uretan a sklo. Na první pohled vypadají jako obyčejný odpad, ale jde o zdroj surovin, neboť plasty a další smíšené materiály jsou recyklovatelné. Klíč k proměně odpadu v suroviny spočívá v separaci. Kovy detekované pomocí čidel se vyfukují nahoru vzduchovými tryskami. Prouděním vzduchu zezdola se separují lehčí materiály, jako je uretan, od těžších kousků.

„Toyota Metal zahájila činnost v roce 1970, kdy většina lidí recyklaci ani neznala a na nás se pohlíželo jako na prodejce kovového šrotu. Jsme hrdí, že vyřazeným vozům vdechujeme nový život a znovu se stávají surovinou. Naše moderní společnost má ohromné rezervy zdrojů, které čekají na recyklaci a opětovné využití, a právě ty chceme odkrýt, abychom napomohli k vybudování kruhové ekonomiky,“ říká Tadaši Matsumoto, prezident společnosti Toyota Metal, který už dříve působil v oboru ekologické recyklace ve firmě Toyota Tsusho, která je jednou z obchodních společností Toyota Group.

Záhada posledního procenta
Zapojování automobilek do činnosti recyklačních firem bude stále důležitější už proto, že evropské předpisy povolují prodávat pouze takové nové vozy, které splňují určité standardy ohledně recyklovaných materiálů. 

Co bude, až doslouží? Některá auta lze z 99 procent zrecyklovat | Toyota Life

Když se však recykluje 99 procent, kde končí zbývající procento? „Poslední jedno procento, tvořené například směsí pryže po separaci kovů, slouží jako palivo. Výsledná hmota připomínající popel se často používá jako zpevňující základní materiál při výstavbě silnic,“ popisuje Matsumoto. Ukazuje se tak, že dokonce i poslední procento poslouží společnosti. 

„Toyotu Metal dnes navštěvují zájemci z nejrůznějších výrobních odvětví mimo automobilový průmysl. Procesy tu zkrátka nepředstavují rozebírání, ale nejmodernější způsob výroby surovin,“ dodává. A jak říká Akio Toyoda, prezident společnosti Toyota: „Automobily jsou jedním z mála průmyslových produktů, které jsou něžně označovány jako ‚milované‘.“ Je až dojemné, když si uvědomíme, že život aut, která jejich majitelé měli tolik let rádi, pokračuje,  jen v jiné podobě. 

Foto: Daniel Vojtěch, archiv