Tělo a duše by měly žít v harmonii, mysleli si staří Řekové. David a Tomáš Svobodovi si jejich učení kalokagathia vzali za své a na jeho základě vytvořili úplně nový systém vzdělávání dětí, v němž sport a učení hrají rovnocennou roli.

Nejde o žádnou novinku. „Je to tisíce let starý pojem, který se skládá ze tří slov, doslova kalos kai agathos, což znamená krásný a dobrý, tedy že tyto dvě ctnosti k sobě neodmyslitelně patří. Pro mě a mého bratra Tomáše to znamená harmonický rozvoj lidského těla i mentální stránky člověka,“ popisuje moderní pětibojař a olympijský vítěz David Svoboda, který právě s Tomášem založil Kalokagathia Alianci, kde optimálně spolupracují trenéři, učitelé, sportovci, rodiče, fyzioterapeuti, sportovní lékaři, ale také stát. Společně chtějí zlepšit sportovní vzdělávání dětí, ale také vytvořit sportovcům kvalitní zázemí a propojit sportovní přípravu s moderní výukou. „V praxi jde o to, aby se kladl stejný důraz na sportování dětí jako na vzdělávání ve škole,“ doplňuje David. 

Čtěte také: České děti nejsou sportovně všestranné. Co s tím?

Cílem Aliance Svobodových je proměnit současný způsob vzdělávání i trénování dětí. Chtějí maximalizovat sportovní i studijní potenciál talentovaných dětí, ale také vytvořit a rozvíjet u dětí předpoklady pro vrcholné sportovní a studijní výkony v mládí, s následnou celoživotní kontinuitou v dalším vzdělávání a tělesném rozvoji. Součástí Aliance je proto sportovní tým, který má v budoucnu doplnit také soukromá sportovní základní škola. V ní však nebude na prvním místě sport, jak to často bývá zvykem. Naopak by vzdělání a pěstování moudrosti a přehledu mělo hrát úplně stejně důležitou roli jako správný sportovní trénink. Tato škola má dětem poskytnout všestranný základ pro pozdější specializaci.

Moderní škola: Sportovní výkony jsou stejně důležité jako studijní | Toyota Life

Největším problémem současného klasického sportovního vzdělávání je podle bratrů Svobodových raná specializace dětí, tedy že se děti příliš brzy začnou věnovat jen jednomu sportu, což na následujících stránkách potvrzuje také úspěšná česká atletka Šárka Kašpárková. „Problém tkví také v tom, že současný systém nutí děti prostřednictvím sportovních svazů a klubů předčasně do vrcholných výsledků a výkonů,“ upozorňuje David Svoboda, který přiznává, že založit úplně novou školu byl původně nápad jeho dvojčete Tomáše, ale jemu se líbil natolik, že se do projektu rád přidal.

Co mohou udělat rodiče

„Vždycky říkám dětem, ale i rodičům, aby neměli výsledky na prvním místě. A kdyby ještě rodiče dokázali vytvořit kvalitní zázemí, dbali na životosprávu svých dětí, na dobré jídlo, a uměli je pochopit, bylo by to skvělé,“ dodává David. Rodiče také mohou vytvořit dětem širokou škálu příležitostí, aby si mohly vyzkoušet jakýkoli sport. Dítě tak dostává možnost najít ten sport, který ho doopravdy baví. Protože pro každého nějaký takový sport existuje. Právě díky tomu se pohyb stane přirozenou součástí života. A právě to, nikoli výsledky a úspěch, by mělo být cílem jakéhokoli dětského sportování.

I to jsou nicméně spojené nádoby – pokud dítě najde sport, který ho baví a těší se na něj, zvyšuje se také pravděpodobnost, že u něj dlouhodobě vydrží, a třeba i dosáhne nějakých úspěchů, ať už v dětství či později v dospělosti.

Moderní škola: Sportovní výkony jsou stejně důležité jako studijní | Toyota Life

Zásadní roli však hrají učitelé a trenéři, bez jejich správného přístupu rodiče sami mnoho nezmůžou. I když to samozřejmě funguje i naopak, proto je smyslem filozofie kalokagathia, aby všechny zapojené strany spolupracovaly. „Učitelé ve školách a trenéři ve sportovních klubech mohou dětem pomoci tím, že s nimi budou mnohem lépe spolupracovat a komunikovat, a nebudou tak děti nutit do toho, aby si děti musely vybrat mezi kvalitním sportem nebo hezkými známkami. Děti mají právo chtít obojí.“

V jakémkoli věku

Podle popsaných principů kalokagathie však nemusí žít jen děti, ale úplně všichni. Ostatně se jimi inspiroval i zakladatel moderních olympijských her Pierre de Coubertin, který je zařadil mezi základní olympijské myšlenky. Na stejném učení bylo také založeno sokolské hnutí a později skauting. „Harmonicky kombinovat pohyb se vzděláváním a učením se nových věcí je důležité i pro nás dospělé, abychom mohli být úspěšní v tom, co v životě děláme,“ uzavírá David Svoboda.

Foto: Lucie Cápková

Video: Yoda Production