Analýza vědců z Národní laboratoře pro obnovitelnou energii amerického ministerstva energetiky ukázala, že materiály na bázi minerálu perovskit by mohly hrát významnou roli při výrobě vodíku obnovitelným způsobem. Informoval o tom Renewable Energy Magazine.

Vodík je v současnosti důležitým nosičem pro ukládání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, náhradou za fosilní paliva pro dopravu, pro výrobu amoniaku, ale také pro další průmyslové využití. 

Čtěte také: Japonsko bude vyrábět vodík z použitých plastů

Ovšem klíčem k jeho úspěšnému využívání coby paliva je schopnost splnit cíl aktuálně stanovený americkým ministerstvem pro energetiku, který chce snížit cenu čistého vodíku o 80 procent na jeden dolar za kilogram v řádu deseti let.

Vědci analyzovali slibnou novou technologii štěpení vody, takzvanou solární termochemickou výrobu vodíku, která by mohla mít potenciálně vyšší energetickou účinnost než výroba vodíku konvenční metodou elektrolýzy. 

Cílem je najít perovskity schopné odolávat vysokým teplotám

Elektrolýza potřebuje pro rozštěpení vody na vodík a kyslík elektřinu. Výzkumníci musí identifikovat perovskity schopné odolávat vysokým teplotám.

Tato práce představuje část portfolia technicko-ekonomických analýz zaměřených na cesty výroby vodíku, z nichž každá nese specifické výhody a nevýhody. Například elektrolýza je komerčně dostupná a elektřina pro ni potřebná může pocházet z fotovoltaických zdrojů. Používané články však zachycují a využívají pouze část ze solárního spektra. 

Vodík je budoucnost, shodují se firmy i státy

Společnosti i státy už dlouhodobě vidí ve vodíku energetickou alternativu pro budoucnost, zvláště nyní s ohledem na energetickou krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu. A to mimo jiné i v dopravě. 

Automobilka Toyota loni uvedla na trh druhou generaci prvního auta na vodík na světě, Toyoty Mirai. V Česku se zatím prodalo 10 kusů. Chystá se zde také výstavba prvních veřejných vodíkových čerpacích stanic.

Ilustrační foto: Daniel Vojtěch