Koncem letošního roku by měl být uvedený do provozu první ukázkový projekt stacionárního zdroje energie firem Daimler a Rolls-Royce, který bude využívat moduly palivových článků pocházející z automobilové výroby ve Friedrichshafenu. 

Právě ve vodíkových článcích vidí podle německého deníku Handelsblatt firmy budoucnost velkých záložních zdrojů energie namísto dieselových centrál, které jsou krajně neekologické. Jde o první výsledek spolupráce značek Daimler, Volvo a Rolls-Royce v oblasti záložních centrál. Očekává se, že finální dohodu o spolupráci firmy uzavřou do konce letošního roku. 

Ekologičtější i levnější

Podrobnosti jsou zatím otevřené, nicméně cílem je společně nabízet bezemisní alternativu k naftovým elektrocentrálám pro ta zařízení, u nichž je klíčové zajistit bezpečnost provozu. Jde například o nemocnice nebo datová centra.

Rolls-Royce chce prodávat ekologické záložní generátory postavené na palivových článcích firem Daimler a Volvo pod značkou MTU. Obě firmy věří, že díky spolupráci s Rolls-Royce objem prodávaných palivových článků výrazně naroste. Tím se sníží náklady na další vývoj této relativně drahé technologie. Daimler chce prostřednictvím joint-venture s Rolls-Royce demonstrovat konkrétní příležitosti pro komerční využívání vodíkové technologie. 

Průkopníkem je Toyota Mirai

Vodíkové technologie nabízí v porovnání s jinými zdroji bezprecedentně vysokou spolehlivost, modulární rozšiřitelnost a veškeré výhody obnovitelné energie bez závislosti na klasickém energetickém trhu. 

Zatímco v energetice se projekty s vodíkem teprve rozbíhají, v oblasti elektromobility již auta na vodík běžně jezdí. Průkopníkem v této oblasti je japonská Toyota se svým modelem Mirai, který na trh již brzy přijde ve své druhé generaci. 

Naftě odzvonilo? Na její místo se tlačí vodík | Toyota Life

Sedan na palivové články o délce 4,89 metru nabízí cestujícím maximálně ekologický provoz a optimální pohodlí. Mirai je poháněn pouze vodíkem, který se v palivovém článku proměňuje na elektrickou energii pohánějící elektromotor o výkonu 113 kW/154 k. Jedinými emisemi jsou vodní páry. S plnou nádrží paliva pak Toyota Mirai druhé generace ujede přes 600 km, přičemž tankování zabere necelé tři minuty.